Công ty TNHH Medicon

Medicon Co., Ltd. là nhà sản xuất trang thiết bị y tế tại Việt nam. Lĩnh vực chính của chúng tôi là nghiên cứu, sản xuất trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro và các trang thiết bị y tế gia đình. Đối tượng phục vụ của chúng tôi là các cơ sở y tế chuyên nghiệp như phòng khám, bệnh viện cũng như cá nhân dùng tại gia đình. Trong quá trình hội nhập cùng thế giới, chúng tôi luôn luôn mong muốn tìm kiếm đối tác tốt để cùng nghiên cứu và sản xuất...

Hướng dẫn sử dụng test thử nhanh

Test nhanh là một phương pháp xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán...

block-banner