Danh mục sản phẩm

DANH MỤC SẢN PHẨM

TRANG TBYT CHẨN ĐOÁN IN-VITRO

Viết tắt: MTP-Máu toàn phần; HT- Huyết thanh; HTG-Huyết tương; DTH-Dịch tỵ hầu; DM-Dịch mũi;

DH-Dịch hầu họng; DTC-Dịch tử cung nữ; DND-Dịch niệu đạo nam;

 

SỨC KHỎE PHỤ NỮ

Mã 

Tên sản phẩm 

Mẫu phẩm

Loại 

Q.Cách 

FHC101

TruelineTM hCG Pregnancy Rapid Test Strip

Nước tiểu

Que

1/50/100

FHC102

TruelineTM hCG Pregnancy Rapid Test Device

Nước tiểu

Khay

1/25/50

FHC103

TruelineTM hCG Pregnancy Rapid Test Midstream

Nước tiểu

Bút

1/50

FLH101

TruelineTM LH Ovulation Rapid Test Strip

Nước tiểu

Que 

1/7/50/100

FLH102

TruelineTM LH Ovulation Rapid Test Device

Nước tiểu

Khay

1/25/50

FLH103

TruelineTM LH Ovulation Rapid Test Midstream

Nước tiểu

Bút 

1/50

 

BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Mã 

Tên sản phẩm

Mẫu phẩm

Loại

Q.Cách 

IHBSG-301 

HBsAg Rapid Test 

(Strip)(Trueline)

HT/HTG 

Que 

50 

IHBSG-302 

HBsAg Rapid Test 

(Device)(Trueline)

HT/HTG 

Khay

40

IHBEG-302 

HBeAg Rapid Test 

(Device)(Trueline)

HT/HTG 

Khay 

40

IHBSB-302 

HBsAb Rapid Test 

(Device)(Trueline)

HT/HTG

Khay 

40

IHBEB-302 

HBeAb Rapid Test 

(Device)(Trueline)

HT/HTG

Khay 

40

IHBCB-302 

HBcAb Rapid Test 

(Device)(Trueline)

HT/HTG 

Khay

40

IHCB-301 

HCV Ab Rapid Test 

(Strip)(Trueline)

HT/HTG 

Que

50 

IHC-302 

HCV Rapid Test 

(Device)(Trueline)

HT/HTG 

Khay

40

IHA-302 

HAV lgM Rapid Test 

(Device)(Trueline)

HT/HTG

Khay

30

IHE-302 

HEV lgG/lgM Rapid Test 

(Device)(Trueline)

HT/HTG

Khay

40

IHIB-402 

TruelineTM HIV 1/2 Ab Rapid Test 

(Device)

MTP/HT/HTG

Khay

40

IHIB-T402 

TruelineTM HIV 1/2/O Ab Triline Rapid Test

(Device)

MTP/HT/HTG

Khay

40

IHIBG-425 

TruelineTM HIV Ab/Ag Combo Rapid Test

(Device)

MTP/HT/HTG

Khay

25

ISYB-402 

Syphilis Ab Rapid Test 

(Device)(Trueline)

MTP/HT/HTG

Khay

30

ICHG-502 

Chlamydia Ag Rapid Test 

(Device)(Trueline)

DTC/DND

Khay

25

 

BỆNH TIÊU HÓA

Tên sản phẩm

Mẫu phẩm

Loại 

Q.Cách

IHPB-402 

H.pylori Ab Rapid Test 

(Device)(Trueline)

MTP/HT/HTG 

Khay

40

IHPG-602 

H.pylori Ag Rapid Test 

(Device)(Trueline)

Phân người 

Khay

25

 

BỆNH HÔ HẤP

Mã 

Tên sản phẩm

Mẫu phẩm

Loại

Q.Cách 

ITBB-402 

TB lgG/lgM Rapid Test 

(Device)(Trueline)

MTP/HT/HTG 

Khay

30

MICO-402 

TruelineTM COVID-19 lgG/lgM Rapid Test (Device)

MTP/HT/HTG

Khay

5/20/40

MICOG-502 

TruelineTM COVID-19 Ag Rapid Test 

(Device)

DTH/DM

Khay

5/25

 

BỆNH NHIỆT ĐỚI 

Tên sản phẩm

Mẫu phẩm

Loại 

Q.Cách 

IDENB-402

Dengue IgG/IgM Rapid Test 

(Device)(Trueline)

MTP/HT/HTG

Khay

30

IDENG-402

Dengue NS1 Ag Rapid Test 

(Device)(Trueline)

MTP/HT/HTG

Khay

30

IMAPNG-402

Malaria Pf/Pan Ag Rapid Test 

(Device)(Trueline)

MTP

Khay

30

 

BỆNH UNG BƯỚU

Mã 

Tên sản phẩm

Mẫu phẩm

Loại 

Q.Cách 

TAF-402

AFP Rapid Test

(Device)(Trueline)

MTP/HT/HTG

Khay

40

TCE-402

CEA Rapid Test

(Device)(Trueline)

MTP/HT/HTG

Khay 

40

TPS-SQ402

PSA Semi-quantitative Rapid Test

(Device)(Trueline)

MTP/HT/HTG

Khay

30

TFO-602

FOB Rapid Test

(Device)(Trueline)

Phân người

Khay

25

 

PHÁT HIỆN CHẤT GÂY NGHIỆN

Tên sản phẩm

Mẫu phẩm

Loại

Q.Cách

DMO-101 

TruelineTM MOP Morphine Rapid Test Strip

Nước tiểu

Que

5/50/100

DMO-102

TruelineTM MOP Morphine Rapid Test Device

Nước tiểu

Khay

5/25/50

DME-101

TruelineTM MET Methamphetamine Rapid Test Strip

Nước tiểu

Que

5/50/100

DME-102

TruelineTM MET Methamphetamine Rapid Test Device

Nước tiểu

Khay

5/25/50

DAM-101

TruelineTM AMP Amphetamine Rapid Test Strip

Nước tiểu

Que

5/50/100

DAM-102

TruelineTM AMP Amphetamine Rapid Test Device

Nước tiểu

Khay

5/25/50

DBZ-101

TruelineTM BZO Benzodiazepines Rapid Test Strip

Nước tiểu

Que

5/50/100

DBZ-102

TruelineTM BZO Benzodiazepines Rapid Test Device

Nước tiểu

Khay

5/25/50

DKE-101

TruelineTM KET Ketamine Rapid Test Strip

Nước tiểu

Que

5/50/100

DKE-102

TruelineTM KET Ketamine Rapid Test Device

Nước tiểu

Khay

5/25/50

 

TruelineTM  Multi-Drug Rapid Test Device (MOP/MET/AMP/KET) 

Nước tiểu

Khay

5/25/50

 

TruelineTM  Multi-Drug Rapid Test Panel (MOP/MET/AMP/KET) 

Nước tiểu

Panel

5/25/50

 

TruelineTM  Multi-Drug Rapid Test Cup (MOP/MET/AMP/KET) 

Nước tiểu

Cốc

5/25/50