Chứng nhận

 

STT Chứng nhận Ngày cấp Đơn vị cấp Tải xuống
1 Chứng nhận ISO 13485 (bởi TQCSI) 01.2016 TQCSI

Liên hệ hotline

2

Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Số: 170000047/PCBSX-HN

11.2017 Sở Y Tế HN Liên hệ hotline
3 Tiêu chuẩn MD-GMP (21 CFA Part 820) / intertek Liên hệ hotline
4 Tuân thủ trách nhiệm xã hội CSR / UL Liên hệ hotline
5 Tiêu chuẩn an ninh hàng hóa GSV 10.2019 intertek Liên hệ hotline