• Lịch sử công ty

Lịch sử công ty

2005-2011

2005

 Thành lập Công ty TNHH Công nghiệp INOVA                             

2011

 Đổi tên thành Công ty TNHH Medicon

 

2011-2019

2015

Đạt chứng nhận ISO 13485:2003      

2016

Xây dựng nhà máy theo chuẩn quốc tế

2017

Đạt chứng nhận ISO 13485:2003

2019 Đạt chứng nhận ISO 13485:2016, MD-GMP (21 CFA Part 820), GSV, CSR