• Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MEDICON

ĐC: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 13219, Việt Nam
Website: www.medicon.com.vn

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

ĐC: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 13219, Việt Nam
Tel: +84 24 3321 6836 | Fax: +84 24 3321 6837